Skip links

Permit & Licenses

Your trusted partner in total integrated logistic solution

PERBENDAHARAAN MALAYSIA SABAH
– KONTRAKTOR BERDAFTAR BUMIPUTERA
RUJ. PENDAFTARAN :
357-20002933
PETROLIAM NASIONAL BERHAD
– KONTRAKTOR BERDAFTAR
NO. PENDAFTARAN :
RHQ-168924-K
TELEKOM MALAYSIA BERHAD
– KONTRAKTOR BERDAFTAR
CERT NO.
1012768522
JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA MALAYSIA
– PERMIT AGEN PENGHANTARAN DAN PERKAPALAN
RUJ: KE.SB(34)
001/01/03-103(53)
MAJLIS AMANAH RAKYAT
– PENDAFTARAN PEMBEKAL/KONTRAKTOR
NO SIRI: 5027
PUKONSA
– PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN NEGERI SABAH
SIJIL NO : KEW
600-1/2/3434
JABATAN ALAM SEKITAR
– MENGGUNAKAN PREMIS YANG DITETAPKAN-KEMUDAHAN PENSTORAN LUAR TAPAK: PENGUMPULAN DAN PEMINDAHAN/ PENGANGKUTAN BUANGAN TERJADUAL.-MENDUDUKI ATAU MENGGUNAKAN PREMIS YANG DITETAPKAN: KEMUDAHAN PENSTORAN LUAR TAPAK BAGI BUANGAN TERJADUAL
NO SIJIL : 003525
NO SIJIL : 003524